LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Venematka
Venesõit
Laulud (6) meeskoorid
eelmine järgmine


Muusika autor Jean Sibelius
Tõlge Ian Valk
Teose kataloogi- või oopusenumber: op18. Nr3
Tervikteosest 6 laulua mieskuorolle

Vaka vanha Väinämöinen
laskea karehtelevi
tuon on pitkän niemen päästä,
kylän kurjan kuuluvilta.
Laski laulellen vesiä,
ilon lyöen lainehia.

Neiet niemien nenissä
katselevat, kuuntelevat:
"Mi lienee ilo merallä,
mikä laulu lainehilla
ilo entistä parempi,
laulu muita laatuisampi?"

Laski vanha Väinämöinen,
laski päivän maavesiä,
päivän toisen suovesiä,
kolmannen kosen vesiä.
Laski laulellen vesiä,
ilon lyöen lainehia.
Vana tarka Väinämöinen
laskis lennata venella
säältä neemiku ninasta,
kaldalta küla kadala.
Laskis lauleldes vesida,
lusti lüües laineida.

Neiud neemede ninussa
kaeskelevad, kuulatavad:
Mis see on ilo merella,
mis see laulu laineilla,
ilo endisest parembi,
laulu teistesta toredam?”

Sõitis vana Väinämöinen,
sõitis päeva maavesida,
päeva teise soovesida,
kolmanda kosevesida,
liugus lauluga vesida,
lusti lüües lainetella.

Tekst: Kalevala, 40: 1-16
Old and steadfast Väinämöinen,
steering the boat swiftly forward,
on beyond the jutting headland,
on beyond the wretched village,
singing songs on the waters,
joyous songs on the waters.

Maidens waiting and watching,
looking and listening:
What rejoicing from the waters,
what song from the lake resounds,
greater joy than in the old times,
and a finer song than any?

Onward steers old Väinämöinen,
for a day the boat is floating,
for the next through marshy waters,
for the third day through the rapids,
singing songs on the waters,
joyous songs on the waters.