LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

In questa tomba oscura
Siin pimedas hauas
eelmine järgmine


Muusika autor Ludwig van Beethoven
Sõnade autor Giuseppe Carpani
Tõlge Malle Ruumet
Teose kataloogi- või oopusenumber: WoO133

In questa tomba oscura lasciami riposar;
Quando vivevo, ingrata, dovevi a mi pensar,

Lascia che l´ombre ignude godansi pace almen
E non bagnar mie ceneri d´inutile velen.
Siin pimedas hauas lasmul puhata;
Elu aal, südametu, oleksid võinud minust hoolida,

lase kaitsetul kujul leida viimne rahu,
ära vala mu põrmule mürki kasutut.