LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Stabat Mater
eelmine järgmine

Muusika autor Antonio Vivaldi
Teose kataloogi- või oopusenumber: RV621

Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa
Dum pendebat Filius

Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius

O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!

Quae moerebat et dolebat,
Pia Mater, dum videbat
Nati poenas inclyti

Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto suplicio?

Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
Dolentem cum Filio?

Pro peccatis suae gentis
Vidit Iesum in tormentis,
Et flagellis subditum.

Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum
Dum emisit spiritum.

Eia Mater, fons amoris
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam

Fac, ut ardeat cor meum,
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

Amen
Leinav Ema seisis
nuttes risti all,
millel rippus tema Poeg.

Tema leinavat,
kurba ja valudes hinge
on läbistanud mõõk.

Oh, kui kurb ja südamevalus
on Ainusündinu
õnnistatud Ema!

Kuidas ahastab ja kurdab
õnnis Ema
nähes Poega piinades.

Kes küll ei nutaks
nähes KristuseEma
sellises vaevas?

Kes võiks mitte kaasa tunda
nähes õndsat Ema
kannatamas koos Pojaga?

Oma rahva pattude pärast
näeb ta Jeesust piinades,
ja piitsutatuna.

Näeb oma armast last
surmavalus hüljatuna
hinge heitmas.

Oh Ema, armu läte, anna et ma
mõistaksin seda kannatust ja
kurvastaksin Sinuga.

Anna, et mu süda süttiks
armastades Kristust, Jumalat
et hoiaksin Tema poole.

Aamen