LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Lamentationes Jeremiae Prophetae
Jeremia nutulaulud
eelmine järgmine

Feria V. Suur Neljapäev. I
Muusika autor Thomas Tallis
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

I

Incipit lamentatio Jeremiae prophetae:

Aleph (1)

Quomodo sedet sola civitas
plena populo:
facta est quasi vidua
domina Gentium:
princeps provinciarum
facta est sub tributo.

Beth (2)

Plorans ploravit in nocte,
et lacrimae ejus in maxillis ejus:
Non est qui consoletur eam
ex omnibus caris ejus:
omnes amici ejus spreverunt eam,
et facti sunt ei inimici.

Jerusalem, Jerusalem,
convertere ad Dominum Deum tuum.

II

De lamentatione Jeremiae prophetae:

Ghimel (3)

Migravit Judas
propter afflictionem,
ac multitudinem servitutis:
habitavit inter Gentes,
nec invenit requiem.

Daleth (4)

Omnes persecutores ejus
apprehenderunt eam
inter angustias.
Lugent, eo quod
non sint qui veniant
ad solemnitatem.
Omnes portae ejus destructae,
sacerdotes ejus gementes:
virgines ejus squalidae,
et ipsa oppressa amaritudine.

Heth (8)

Facti sunt hostes ejus in capite,
inimici ejus locupletati sunt;
quia Dominus locutus est super
eam propter multitudinem
iniquitatum ejus:
parvuli ejus ducti sunt
in captivitatem,
ante faciem tribulantis.

Jerusalem, Jerusalem,
convertere ad Dominum Deum tuum.
I

Algab prohvet Jeremia nutulaul.

Aleph

Kuidas küll istub üksinda see
rahvarikas olnud linn!
On saanud lesknaise sarnaseks,
Kes rahvaste seas oli suur!
Vürstitar maakondade hulgas
peab tegema orjatööd!

Beth

Ta nutab öösel kibedasti
ja ta põskedel on pisarad!
Pole tal trööstijat
ühestki armastajast:
kõik ta sõbrad on teda petnud,
on saanud ta vaenlasiks!

Jeruusalemm, Jeruusalemm,
Pöördu Issanda, oma Jumala poole!

II

Jeremia nutulaul.

Ghimel

Juuda on viinud ära
viletsusest
ja raskest orjusest
ta elab paganate seas
ega leia hingamist!

Daleth

Kõik jälitajad
Said ta kätte
Keset kitsikusi!
Siioni teed leinavad,
et pole
pühiks tulijaid!
Kõik ta väravad on tühjad,
ta preestrid ohkavad!
Tema neitsid on kurbad
ja temal enesel on kibe käes!

Heth

Tema rõhujad on saanud peaks,
tema vaenlasil käib käsi hästi!
Sest Issand on teda
kurvastanud tema paljude
ülesastumiste pärast!
Tema lastel on tulnud
minna vangidena
vaenlase ees!

Jeruusalemm, Jeruusalemm,
pöördu Issanda, oma Jumala poole!