LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Pápainé
Pápai – emand
eelmine järgmine


Muusika autor György Ligeti
Tõlge Mari Hõiva

Jaj de széles, jaj de hoszi ez az út,
Kiön ez a kilenc betyár elindult,
kilenc betyár, kilenc fegyver a vállán,
úgy sétálnak Pápainé udvarán.

Pápainé, adjon, Isten jó estét!”
Fogadj Isten, kilenc betyár, szerencset!”
Pápainé, ne kivánjon szerencsét,
még az éjjel nagy kés járja a szivét!”

Marcsa lányom, szaladj le a pincébe,
hozzál föl bort az aranyos iccébe!”
Pápainé, nem köll nékünk a bora
még az éjjel piros vérét kiontja!”

Pápainé kiszaladt az udvarra,
a két kezét a fejére kapcsolta:
Jaj, Istenem, Jaj! bocsásd meg a bünömet!
Kilenc betyár veszi el életemet!”

Megkészült már a hetényi nagy ucca,
Pápainét most viszik végig rajta;
fekete a temetönek kapúja,
Pápainé, nem jöhetsz viszsza soha.
Oi kui lai ja pikk on see tee,
mida mööda astuvad üheksa röövlit.
Üheksa röövlit, üheksa püssi õlal,
nõnda kõnnivad nad Pápaiemanda õuele.

Tere õhtust, Pápai-emand!”
Jumal õnnistagu teid, üheksa röövlit!”
Mis sest õnnistusest soovida,
veel täna öösel tungib nuga läbi su südame.”

Marcsa-tütreke, lippa alla keldrisse,
too veini kullases kannus!”
Pápai-emand, meile pole Su veini vaja.
Veel täna öösel valame Su verd.”

Pápai-emand jooksis õuele
ja haaras kahe käega peast:
Jumal, anna andeks mu patud,
üheksa röövlit võtavad mult elu!”

Hetényi suur tee on valmis,
piki teed viiakse Pápai-emandat.
Kalmistu värav on musta värvi.
Sealt ei ole iial tagasiteed.