LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Responsorien. Canticle
Sakariase kiidulaul 
eelmine järgmine


Muusika autor Carlo Gesualdo
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

1. Benedictus Dominus Deus Israel,
quia visitavit, et fecit redemptionem plebis suae.
2. Et erexit cornu salutis nobis:
in domo David, pueri sui.
3. Sicut locutus est per os sanctorum,
qui a saeculo sunt prophetarum ejus.
4. Salutem ex inimicis nostris,
et de manu omnium qui oderunt nos:
5. Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris:
et memorari testamenti sui sancti.
6. Jusjurandum, quod juravit ad Abraham,
patrem nostrum, daturum se nobis:
7. Ut sine timore, de manu inimicorum
nostrorum liberati, serviamus illi.
8. In sanctitae, et justitia coram ipso,
omnibus diebus nostris.
9. Et tu, puer, Propheta Altissimi vacaberis:
praeibis enim ante faciem Domini parare vias ejus:
10. Ad dandam scientiam salutis plebi ejus:
in remissionem peccatorum eorum:
11. Per viscera misericordiae Dei nostri:
in quibus visitavit nos, oriens ex alto:
12. Illuminare his, qui in tenebris,
et in umbra mortis sedent:
ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.
1. Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal,
et ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse
2. ja on meile äratanud päästesarve
oma sulase Taaveti soost,
3. nagu ta on rääkinud ajastute algusest
oma pühade prohvetite suu läbi -
4. päästmist meie vaenlastest
ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,
5. et halastust anda meie vanematele
ja pidada meeles oma püha lepingut,
6. vannet, mille ta on vandunud
meie isale Aabrahamile.
7. Nõnda ta laseb meid,
vaenlase käest päästetuid, kartmatult teenida teda
8. vagaduses ja õigluses tema ees
kõik meie elupäevad.
9. Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks,
sest sa lähed Issanda eel temale teed valmistama,
10. et anda tema rahvale pääste tunnetus
nende pattude andeksandmises
11. meie Jumala südamliku halastuse läbi,
millega meile tuleb päikesetõus kõrgustest.
12. See paistab nende peale,
kes elavad pimeduses ja surmavarjus,
see suunab meie jalgu rahuteele.
Tekst: Luuka I, 68-79