LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Sii om leelo liinast tuudu
They Brought The Sing-Song From The City
eelmine järgmine


Muusika autor Mart Saar
Tõlge Kaja Kappel

:,: Sii om leelo liinast tuudu,
laulu saadu Saaremaalt;
toomah olli tuhat hobest,
saamah sada ratsukeist jo.
Egas jõvva tuhat tuvva,
tuhat tuvva, sada saia.
Panni ette ese ruuna,
veljo virga vehmerehe.
Tuu tõi leelo seele maale jo,
seele tsõõrile morole,
kullatsille koppelille. :,:
Siis sai suuri säksa laulu,
emändide ilo laulu.
:,: They brought the sing-song here from the city,
the song from Saaremaa;
There were a thousand horses for it,
a hundred mounts helping.
But a thousand could not do it,
nor a hundred bring it over.
So I harnessed my own gelding,
my spry brother between the thills.
That is who brought the sing-song here,
to these circling garden paths,
to these golden pastures. :,:
Then the masters got their tunes
and the matrons their songs of joy.
Tekst: Rahvaluule