LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Metsalaul
Forest Song
eelmine järgmine


Muusika autor Mart Saar
Sõnade autor Elias Lönnrot
Tõlge Kaja Kappel

Lepi, laasi, kuule, kõrbi,
ole armulik Tapio,
ole armulik jo!
Lepi laasi, me mehile;
aita, kõrbi, koerukesi!

:,:Lõhna, metsake, meesta, mõdusta,
salu sinine jo,
sooveered sulasta võista,
aruveered virdeesta!
Mängi, metsa kandlekesta, jo,
kukuta, salu, kägusid,
et see kulda kuulateleks,
hõbe hetke seisateleks,
alla kuuse kuldaladva,
alla kaunima kadaka! :,:

Võta mind meheksi,
võta mind, mets!
Võta mind sõbraksi,
võta mind, soo, sõbraksi, jo!
Bear with us, forest, listen, wilderness,
have mercy, Tapio,
have mercy!
Bear with us men,
help us, the lowly ones!

:,: May you smell of honey and mead,
you blue grove,
and your swamp borders of pure butter,
your meadow borders of beer!
Trifle with us, forest,
make cuckoos sing, dear grove,
so that we could hear gold
and listen to silver
in golden sprucetops and
under juniper, the beautiful! :,:

Take me as a man,
take me as one of your own, forest!
Take me for a friend,
swamp, for a friend!
Tekst: “Kanteletar”, soome rahvaluule