LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Luule, see ei tule tuulest
Poetry Comes Not Of Wind
eelmine järgmine


Muusika autor Mart Saar
Sõnade autor Anna Haava
Tõlge Kaja Kappel

Luule, see ei tule tuulest,
ega hõlju õhust ka...
Ära sunni, ära keela -
kõik see oleks asjata.

Luule, see ei tule tuulest,
ega puhke pilvest ka...
Ära sunni, ära keela,
kõik see oleks asjata.

Luule, see ei tule tuulest,
ega hõlju õhust ka,
ära sunni, ära keela -
kõik see oleks asjata.

Luule, see on sala tõde,
õnn ja valu hinge seest,
seda pead sa ilmutama,
hoolimata enesest.
Poetry comes not of wind,
nor hovers in the air ...
Dont force it, dont forbid
all would be in vain.

Poetry comes not of wind,
nor is born in clouds ...
Dont force it, dont forbid
all would be in vain.

Poetry comes not of wind,
nor hovers in the air ...
Dont force it, dont forbid
all would be in vain.

Poetry is hidden truth,
bliss and pain of your very soul.
Something you must bring to fore
not caring for yourself.
Luuletus "Luule, see ei tule tuulest" kogumikust “Luuletused” III (A. Haava)