LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Heilig, heilig ist der Gott Zebaoth
Püha, püha on Issand, taevavägede Jumal
Sanctus
eelmine järgmine


Muusika autor Felix Mendelssohn-Bartholdy
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Heilig, heilig, heilig,
Ist Gott der Herr Zebaoth!
Alle Lande sind seiner Ehre voll,
Hosianna in der Höh’!
Gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn,
Hosianna in der Höh’!
Püha, püha, püha
on Issand, taevavägede Jumal.
Taevas ja maa on täis sinu kirkust,
Hoosianna kõrges.
Kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimel,
Hoosianna kõrges.