LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Antiphon
Antifoon
eelmine järgmine


Muusika autor Ralph Vaughan Williams
Sõnade autor George Herbert
Tõlge Maarja Kangro
Tervikteosest 5 Mystical Songs

Let all the world in ev'ry corner sing,
My God and King!
The heav'ns are not too high,
His praise may thither fly:
The earth is not too low,
His praises there may grow.
Let all the world in ev'ry corner sing,
My God and King!

The church with psalms must shout.
No door can keep them out:
But above all, the heart
Must bear the longest part.
Let all the world in ev'ry corner sing,
My God and King!
Hõisaku iga maailmanurk,
mu Jumal ja Kuningas!
taevas ei ole liiga kõrge,
Ta kiitus suudab sinna lennata küll:
maa ei ole liiga madal,
Ta kiitus võib seal kasvada küll:
hõisaku iga maailmanurk,
mu Jumal ja Kuningas!

Kirikud peavad psalme hõiskama.
ükski uks ei suuda neid pidada:
aga ennekõike peab süda
võtma enda kanda pikima osa.
Hõisaku iga maailmanurk,
mu Jumal ja Kuningas!