LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

На корабле
Laeval
12 koori a cappella
eelmine järgmine


Muusika autor Sergei Tanejev
Sõnade autor Jakov Polonski
Tõlge Maarja Kangro
Teose kataloogi- või oopusenumber: op27. Nr5
Tervikteosest 12 хоров a cappella

Стихает. Ночь темна. Свисти, чтоб мы не спали!
Еще вчерашная гроза не унялась:
Те ж волны бурные, что с вечера плескали,
Не закачав, еще качают нас.

В безлунном мраке мы дорогу потеряли,
Разбитым фонарем не освещен компас.
Неси огня! Звони, свисти, чтоб мы не спали!
Еще вчерашняя гроза не уняпась.

Наш флаг порывисто и беспокойно веет;
Наш капитан впотьмах стоит, раздумья полн...
Заря! Друзья, заря! Глядите, как яснеет и капитан,
И мы, и гребни черных волн.

Кто болен, кто устал, кто бодр еще, кто плачет...
Что бурей сломано, разбито, снесено...
Все ясно: божий день, вставая, зла не прячет.
Но не погибли мы! И много спасено...

Мы мачты укрепим, мы паруса подтянем,
Мы нашим топотом встревожим праздных лень,
И дальше путь пойдем, и дружно песню грянем:
Господь, благослови грядущий день!
Jääb vaikseks. Öö on pime. Vilista, et me ei uinuks!
Eilne torm pole veel vaibunud:
samad lained, mis eile õhtul tasakesi
tõstsid pead, kõigutavad meid ikka veel.

Kuupaisteta pimeduses kaotasime tee,
katkine latern ei näita kompassile tuld.
Too tuld! Helista, vilista, et me ei uinuks!
Eilne torm pole veel vaibunud.

Meie lipp plagiseb ägedalt ja rahutult;
kapten seisab pimedas, mõttesse vajunult...
Koidik! Sõbrad, koidik! Vaadake, kuidas selgineb
ka kapteni olek, ja meie, ja mustad laineharjad.

Kes on haige, kes väsinud, kes veel reibas, kes nutab...
Mis on tormis murdunud, purunenud, minema uhutud...
Kõik saab ilmsiks: tõusev jumalapäev kurja ei varja.
Kuid me ei hukkunud! Ja paljugi on päästetud...

Toestame maste, heiskame purjed,
häirime sammukajaga jõudeolijate rammetust
ja jätkame teed, ja laulame üheskoos:
Issand, õnnista saabuvat päeva!