LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Encounter
Kohtumine
3 Czeslaw Miloszi luuletust
eelmine järgmine


Muusika autor Pēteris Vasks
Sõnade autor Czeslaw Milosz
Tõlge Maarja Kangro
Tervikteosest Three poems by Czeslaw Milosz

We were riding through frozen fields in a wagon at dawn.
A red wing rose in the darkness.

And suddenly a hare ran across the road.
One of us pointed to it with his hand.

That was long ago. Today neither of them is alive,
Not the hare, nor the man who made the gesture.

O my love, where are they, where are they going?
The flash of a hand, streak of movement, rustle of pebbles.
I ask not out of sorrow, but in wonder.
Sõitsime koidikul kaarikuga läbi jäätunud põldude.
Pimeduses tõusis punane tiib.

Ja korraga jooksis üle tee jänes.
Üks meist näitas ta poole käega.

See oli hulk aega tagasi. Täna pole kumbagi elus,
ei jänest ega meest, kes käega näitas.

Oh mu armas, kus nad on, kuhu nad lähevad?
Käe välgatus, liigutuse sähvak, kiviklibu krudin.
Ma ei küsi kurbusest, vaid imestades.
Tekst: Czesław Miłoszi “Kogutud luuletustest 1931-1987”, tõlkinud Czesław Miłosz ja Lilian Vallee