LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Unentrinnbar
Möödapääsmatu
Palad (4)
eelmine järgmine


Muusika autor Arnold Schönberg
Sõnade autor Arnold Schönberg
Tõlge August Annist
Teose kataloogi- või oopusenumber: op27
Tervikteosest 4 Stücke

Tapfere sind solche, die taten vollbringen,
an die ihr Mut nicht heranreicht.

Sie besitzen nur die Kraft, den Auftrag zu konzipieren
und den Charakter, ihn nicht abweisen zu können.

War ein Gott noch so ungnädig, ihnen Erkenntnis ihrer
Lage zu gewähren,
dann sind sie nicht zu beneiden.

Und darum werden sie beneidet!
Vaprad on need, kes tegusid teevad,
milleni julgus ei küündi.

Neil on vaid jõudu ülesannet kavandada
ja loomus, mis ei lase neil sellest keelduda.

Kui mõni jumal armutu neid ka sellest
olukorrast teavitanud,
siis pole neid küll vaja kadestada.

Aga sellepärast neid just kadestatakse!