LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ikon of Light
Valguse ikoon
eelmine järgmine


Muusika autor John Tavener
Tõlge Janika Päll

Phôs I
Phôs.

Dóxa
Dóxa.

Trishágion I
Hágios ho theós.
Hágios, ischyrós;
Hágios athánatos,
eleîson hēmâs.

Müstiline palve Pühale Vaimule
Toû en hagíois patròs hēmôn Symen euchmystikế,
di hês epikaleîtai tò pneûma tò hágion ho autò proorôn.

Elthè tò phôs tò alēthinón,
elthè hē ainios zōế,
elthè tò apokekrymménon mystếrion,
elthè tò akatonómastos thēsaurós,
elthè tò anekphnēton prâgma,
elthè tò akatanóēton prósōpon,
elthè hē aídios agallíasis,
elthè tò anésperon phôs,
elthè pántōn tôn mellóntōn sōthênai hē alēthinprosdokía,
elthè tôn keiménōn hē égersis,
elthè tôn nekrôn hē anástasis.

Elthè ho dynatós,
ho pánta aeì poiôn kaì
metapoiôn kaì alloiôn
mónōi tôi boúlesthai.
Elthè ho aóratos kaì aphans
pántēi kaì apsēláphētos.
Elthè ho aeì ménōn ametakínētos
kaì kathhran hólos metakinoúmenos
kaì erchómenos pròs hēmâs toùs
en tôi háidēi keiménous,
ho hyperánō pántōn tôn ouranôn.
Elthè tò peripóthēton ónoma
kaí thryloúmenon,
lalēthênai dè parhēmôn,
hóper ês, ē gnōsthênai,
hopoîos ē potapós,
hólōs hēmîn anepídekton.
Elthè hē ainios chará.
Elthè tò stéphos tò amarántinon,
elthè he pórphyra toû megálou theoû
kaì basiléōs hēmôn,
elthè hē znē hē krystalloeids
kaì diálithos,
elthè tò hypódēma tò aprósiton,
elthè hē basíleios halourgìs
kaì autokratorikề óntōs dexiá.
Elthè tò stéphos tò amarántinon,
elthè he pórphyra toû megálou
theoû kaì basiléōs hēmôn,
elthè hē znē hē krystalloeids
kaì diálithos, elthè tò hypódēma tò aprósiton,
elthè hē basíleios halourgìs
kaì autokratorikề óntōs dexiá.
Elthè, hòn epóthēse
kaì potheî hē talaíporós mou psychế,
elthè ho mónos pròs mónon,
hóti mónos eimí, katháper horâis.
Elthè ho hōrísas ek pántōn
kaì poiếsas me mónon epì tês gês,
elthè ho genómenos póthos autòs
en emoì kaì potheîn se poiếsas me,
tòn aprósiton pantelôs.
Elthè hē pnoế mou kaì hē zōế,
elthè hē paramythía
tês tapeinês mou psychês,
elthè hē charà kaì hē dóxa
kaì hē diēnekếs mou tryphế.

Trishágion II
Hágios ho theós.
Hágios, ischyrós;
Hágios athánatos,
eleîson hēmâs.

Phôs II
Phôs.

Epiphanía
Epiphanía.
(I cant look at You, Father,
because of the light flashing from Your eyes
and face is brighter than the sun
and Im dazzled. St. Seraphim of Sarov).

Valgus.


Au.


Püha Jumal.
Püha-, vägev.
Püha-, surematu,
heida armu meie peale.


Meie püha isa Siimeoni salajane palve,
millega ta hüüab Püha Vaimu, teda oodates.

Tule, tõeline valgus,
tule, igavene elu,
tule, varjatud saladus,
tule, nimetu aare,
tule, väljendamatu tõelisus,
tule, äramõistmatu isiksus,
tule, igikestev rõõmutsemine,
tule, loojumatu valgus,
tule, tõeline ootus, et kõik saavad päästetud,
tule, langenute ülestõusmine,
tule, surnute ülesärkamine.

Tule, väeline,
kes sa ainult oma tahtmisega
alati kõike teed
ja muudad ja teiseks lood.
Tule, täielikult nähtamatu,
keda ei saa vaadata ega puudutada.
Tule, alati liikumatuna
paigale jäädes
ja iga hetk tervenisti liikumises olles
ja tulles meie, allilmas magajate juurde,
kes sa oled üleval kõigi taevaste kohal.
Tule, väga ihaldatud
ja meie poolt sageli hüütud nimi,
ehkki meile ei ole antud kuidagi välja öelda
ega mõista, mis sa oled
ja milline
ja kustkohast.
Tule, igavene rõõm!
Tule, närtsimatu lillepärg;
tule, suure jumala
ja meie valitseja purpurrüü;
tule, kristallidest särav
ja ehitud vöö;
tule, sandaal, mida ei või puudutada;
tule, kuninglik rõivastus
ja tõelise ainuvalitseja parem käsi!
Tule, närtsimatu lillepärg;
tule, suure jumala
ja meie valitseja purpurrüü;
tule, kristallidest särav
ja ehitud vöö; tule, sandaal, mida ei või puudutada;
tule, kuninglik rõivastus
ja tõelise ainuvalitseja parem käsi!
Tule, keda on igatsenud
ja igatseb mu õnnetu hing;
tule üksinda minu, üksildase juurde,
sest olen üksi, nagu sa näed.
Tule, kes sa eraldasid mu kõikidest
ja tegid mu maa peal üksikuks;
tule, kes sa oled minus ise igatsuseks saanud
ja mu ennast igatsema pannud,
kellele ei saa kuidagi läheneda!
Tule, mu hingeõhk ja elu;
tule, mu alandliku
hinge lohutus;
tule, rõõm ja au
ja mu igavene nauding!


Püha Jumal.
Püha-, vägev.
Püha-, surematu, h
eida armu meie peale.


Valgus.


Ilmutus.
(Ma ei saa Sinu peale vaadata, Isa,
sest valgus, mis hiilgab su silmadest ja näolt
on heledam kui päike,
ja ma olen pimestatud.)