LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Lamentations
Lamentatsioonid
eelmine järgmine


Muusika autor Toivo Tulev
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

I

I Aleph
II Beth
III Gimel
IV Daleth
V He
VI Waw
VI Zayin
VIII Heth
IX Teth
X Yod
XI Kaph
XII Lamed
XIII Mem
XIV Nun
XIV Samekh
XV Ayin
XVI Pe
XVII Sadhe
XIX Qoph
XX Resh
XXI Shin
XXII Tav

II

I
quomodo sedit sola civitas
plena populo facta est - Aleph -
quasi vidua domina gentium princeps
provinciarum facta est sub tributo

II
plorans ploravit in nocte et lacrimae eius
in maxillis eius non est quiBeth -
consoletur eam ex omnibus caris eius omnes
amici eius spreverunt eam et facti sunt ei inimici

III
migravit Iuda propter adflictionem
et multitudinem servitutis habitavit inter gentes
nec invenit requiem omnes persecutores -Gimel -
eius adprehenderunt eam inter angustias

IV
viae SionDaleth - lugent eo quod non sint qui veniant
ad sollemnitatem omnes portae eius destructae
sacerdotes eius gementes virgines eius
squalidae et ipsa oppressa amaritudine

V
facti sunt hostes eius in capiteHe -
inimici illius locupletati sunt quia Dominus locutus
est super eam propter multitudinem iniquitatum
eius parvuli eius ducti sunt captivi ante faciem tribulantis

VI
et egressus ... est a filia Sion omnis decor eius
facti sunt principes eius velut arietes
non invenientes pascuam et abierunt absque
fortitudine ante faciem subsequentisWaw

VII
recordata est Hierusalem dierum adflictionis suae
et praevaricationis omnium desiderabilium
suorum quae habuerat a diebus antiquisZayin -
cum caderet populus eius in manu hostili
et non esset auxiliator viderunt eam hostes
et deriserunt sabbata eius

VIII
peccatum peccavit HierusalemHeth -
propterea instabilis facta est omnes qui glorificabantHeth -
eam spreverunt illam quia viderunt ignominiam
eius ipsa autem gemens et conversa retrorsum

IX
sordes eius in pedibus eius nec recordata
est finis sui deposita est vehementer
non habens consolatorem vide Domine
adflictionem meam quoniam erectus est inimicus - Teth/Death -

X
manum suam misit hostis ad omnia
desiderabilia eius quia vidit gentes ingressas
sanctuarium suum de quibus praeceperas
ne intrarent in ecclesiam tuam

XI
omnis populus eius gemens
et quaerens panem dederunt pretiosa quaeque pro cibo
ad refocilandam animam vide Domine
considera quoniam facta sum vilis

XII
o vos omnes qui transitis per viam adtendite
et videte si est dolor sicut dolor meus
quoniam vindemiavit me ut locutus est
Dominus in die irae furoris sui

XIII
de excelso misit ignem in ossibus meis
et erudivit me expandit rete pedibus meis
convertit me retrorsum posuit me desolatam
tota die maerore confectam

XIV
vigilavit iugum iniquitatum mearum
in manu eius convolutae sunt et inpositae
collo meo infirmata est virtus mea dedit me
Dominus in manu de qua non potero surgere

XV
abstulit omnes magnificos meos Dominus
de medio mei vocavit adversum me tempus
ut contereret electos meos torcular calcavit
Dominus virgini filiae Iuda

XVI
idcirco ego plorans et oculus meus deducens
aquam quia longe factus est a me consolator
convertens animam meam facti sunt filii
mei perditi quoniam invaluit inimicus

XVII
expandit Sion manus suas non est
qui consoletur eam mandavit Dominus adversum Iacob
in circuitu eius hostes eius facta est
Hierusalem quasi polluta menstruis inter eos

XVIII
iustus est Dominus quia os eius ad iracundiam
provocavi audite obsecro universi populi
et videte dolorem meum virgines meae
et iuvenes mei abierunt in captivitatem

XIX
vocavi amicos meos et ipsi deceperuntAleph - Beth
me - Gimel -sacerdotes mei - He -
et senes mei in urbe consumpti sunt quia quaesierunt
cibum sibi ut refocilarent animam suam

XX
vide Domine quoniam tribulor venter meus conturbatus est subversum
est cor meum in memet ipsa quoniam amaritudineWawZayin -
plena sum foris interfecit gladiusHeth -
et domi mors similisTeth - est

XXI
audierunt quia ingemesco ego
et non est qui consoletur meYodKaph -
LamedMemNunSamekh -
omnes inimici mei audierunt malum meum
laetati suntAyinPe -
quoniam tu fecisti adduxisti diem
consolationis et fient similes mei
SadheQophResh

XXII
ingrediatur omne malum eorum coram te
et devindemia eos sicut vindemiasti
me propter omnes iniquitates measShinTav -
multi enim gemitus meiShinTav - et cor meum maerens

XXIII
Make haste and do what is good,
keep your mind away from evil.
Make haste and do what is good,
keep your mind away from evil

Neither in the sky, nor deep in the ocean,
nor in a mountain-cave, nor anywhere,
can a man be free.
The evil returns to him like the dust thrown against the wind.

Make haste and do what is good,
keep your mind away from evil.
Make haste and do what is good,
keep your mind away from evil.
Make haste and do what is good.
Make haste. Make haste, do what is good.
Make haste, make haste.
I
II

I
Kuidas küll istub üksinda see kord nii rahvarohke linn!
Kes rahvaste seas oli suur, - Aleph -
on saanud lesknaise sarnaseks.
Vürstitar maakondade hulgas peab tegema orjatööd.

II
Ta nutab öösel kibedasti, pisarad voolavad tal üle näo.
Pole tal trööstijat - Beth -
ühestki armastajast; kõik ta sõbrad
on teda petnud, on saanud ta vaenlasteks.

III
Juuda on sattunud viletsusse
ja ränka orjusesse, ta elab paganate seas
ega leia hingamist. Kõik jälitajad - Gimel -
saavad ta kätte keset kitsikusi.

IV
Siioni teed - Daleth - leinavad,
et pole pühiks tulijaid.
Kõik ta väravad on tühjad, ta preestrid ohkavad.
Tema neitsid on kurvad ja tal enesel on kibe käes.

V
Tema rõhujad on saanud võimu, - He -
tema vaenlastel käib käsi hästi.
Sest Issand on toonud talle häda
tema paljude üleastumiste pärast.

VI
Siioni tütrelt on kõik ta toredus läinud.
Tema vürstid on nagu hirved,
kes ei leia karjamaad;
nad astuvad jõuetult tagaajaja eesWaw -.

VII
Jeruusalemm mõtleb oma viletsuse
ja kodutuse päevil kõigile kallistele asjadele,
mis tal muistsest ajastZayin - on olnud.
Et ta rahvas langes vaenlase kätte
ja tal ei olnud aitajat,
siis näevad vaenlased seda ja naeravad tema lõppu.

VIII
Jeruusalemm on raskesti patustanud Heth -,
seepärast on ta saanud jäleduseks. Kõik, kes teda austasid Heth -,
põlastavad teda, sest nad on näinud ta alastiolekut.
Ka tema ise ohkab ja tõmbub pelgu.

IX
Tema roojus on ta hõlmadel.
Ta ei mõelnud oma lõpule ja on langenud hämmastaval viisil:
tal pole trööstijat.
Vaata, Issand, mu viletsust, sest vaenlane suurustabTeth -!

X
Vaenlane sirutab käe kõigi ta kalliste asjade järele;
sest ta sai näha, et ta pühamusse tulid paganad,
need, keda sa olid keelanud,
et nad ei tuleks su kogudusse.

XI
Kogu ta rahvas ohkab ja otsib leiba:
nad annavad oma aarded toidu eest,
et pidada hinge sees.
Vaata, Issand, ja näe, kui põlatud ma olen!

XII
Kas see teile ei lähegi korda, kõik, kes te mööda lähete?
Vaadake ja nähke! Ons olemas valu,
minu valu sarnast, mis mulle on tehtud,
millega Issand mind on nuhelnud oma tulise viha päeval?

XIII
Ta läkitas kõrgusest tule mu luudesse
ja vaevas neid; ta laotas mu jalgadele võrgu,
ta tõrjus mind tagasi;
ta jättis mind üksikuks igavesti haigena.

XIV
Mu ülesastumiste ike on kokku seotud,
tema käed põimisid need ühte:
need tulid mu turjale, tema murdis mu jõu;
Issand andis mu nende kätte, ma ei suuda üles tõusta.

XV
Issand heitis kõrvale mu keskelt kõik vägevad;
ta kutsus kokku peo minu vastu,
et purustada mu noori mehi.
Issand sõtkus surutõrt neitsile, Juuda tütrele.

XVI
Nende asjade pärast ma nutan, mu silmad voolavad vett.
Sest kaugel on minust trööstija,
kes turgutaks mu hinge.
Mu lapsed on hävitatud, sest vaenlane on vägev.

XVII
Siion laiutab käsi, tal ei ole trööstijat.
Issand on käsutanud vaenlastena Jaakobi
vastu selle enese naabrid.
Jeruusalemm on muutunud nende seas jäleduseks.

XVIII
Õiglane on tema, Issand, sest mina olen
tõrkunud tema käsu vastu. Kuulge ometi, kõik rahvad,
ja vaadake mu valu: mu neitsid
ja noored mehed on läinud vangi.

XIX
Ma kutsusin oma armastajaid, nad petsidAlephBeth -
mind Gimel. Mu preestrid Daleth - He -
ja vanemad surid linnas, kui nad otsisid enesele toitu,
et turgutada oma hinge.

XX
Vaata, Issand, kuidas mul on kitsas käes: mu sisemus käärib,
mu süda pööritab seesWawZayin -,
sest ma olen kõvasti tõrkunud. Väljas teeb mõõkHeth -
mind lastetuks, sees on päris Teth - surm.


XXI
Nad on kuulnud, et ma ägan.
Mul pole trööstijat YodKaph
LamedMemNunSamekh -.
Kõik mu vaenlased on kuulnud mu õnnetusest,
nad rõõmutsevadAyinPe -,
et sina seda tegid. Too ometi päev,
millest sa kuulutasid, et nende käsi käib samuti kui mul
SadheQoph - Resh!

XXII
Tulgu kõik nende kurjus su palge ette,
ja talita nendega, nagu sa talitasid minuga
kõigi mu ülesastumiste pärastShimTav -!
Jah, mu ohkeid on paljuShinTav - ja mu süda on haige.

XXIII
Kiirusta ja tee head,
oma meeled hoia eemal kurjast.
Kiirusta ja tee head,
oma meeled hoia eemal kurjast.

Ei taevas ega mere sügavuses,
ei koopa pimedusesmitte kusagil
ei või inimene olla vaba.
Tehtud kuri naaseb ta juurde kui vastutuult visatud tolm.

Kiirusta ja tee head,
oma meeled hoia eemal kurjast.
Kiirusta ja tee head,
oma meeled hoia eemal kurjast.
Kiirusta ja tee head sa.
Kiirusta, kiirusta. Kiirusta ja tee head sa.
Kiirusta, kiirusta.
Tekst: Heebrea alfabeet, "Jeremia nutulaulude" I osa (ladina keeles), "Dhammapada" (inglise keeles, tlk. Juan Mascaró)