LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Summer Rain
Suvine vihm
eelmine järgmine


Muusika autor Toivo Tulev
Sõnade autor Toivo Tulev
Tõlge Toivo Tulev

Rorate caeli desuper
et nubes pluant justum.

The arithmetic of pain,
calculation of destruction.

Rorate caeli desuper
et nubes pluant justum.

The arithmetic of pain,
of death, of children killed,
of endless hatred.

Rorate caeli desuper
et nubes pluant justum.

Calculation of destruction,
of buried and of the unburied,
of rain, endless rain,
of death, of destruction,
of pain, of pain, of pain,
pain of the born and of the unborn.

Be not angry, O Lord,
and remember no longer our iniquity:
behold the city of thy sanctuary /Sitio
is become a desert.
Jerusalem, Jerusalem is desolate.

Rorate caeli desuper
et nubes pluant justum./ Sitio

Be not angry, O Lord,
and remember no longer our iniquity:
behold we have sinned
and we are become as one unclean,
and we have all fallen as a leaf;
and our iniquities, like the wind,
have taken us away.
Thou hast hid thy face from us,
and hast crushed us
by the hand of our iniquity./ et nubes

Drop down dew, ye heavens, from above,/
pluant justum
and let the clouds rain the Just One.
Sitio, sitio, sitio.
Pain, pain,
pain of the born and of the uborn.

Drop down dew, ye heavens,
drop down dew.
Taevas, lase kastel langeda
ja pilvil sadada õiglust.

Valu aritmeetika,
hävingu kalkulatsioon.

Taevas, lase kastel langeda
ja pilvil sadada õiglust

Valu, surma, tapetud laste,
lõppematu viha
aritmeetika.

Taevas, lase kastel langeda
ja pilvil sadada õiglust.

Hävingu,
mahamaetute ja üleskaevatute kalkulatsioon,
vihma, lõputa vihma,
surma, hävingu,
valu, valu, valu,
sündinute ja sündimata jäänute valu.

Issand, ära kanna kauemini viha
ja ära mõtle enam meie üleastumistele.
Vaata, püha linn
on saanud kõrbeks, /“Mul on janu
Jeruusalemm, Jeruusalemm seisab mahajäetuna.

Taevas, lase kastel langeda
ja pilvil sadada õiglust. /“Mul on janu

Issand, ära kanna viha
ja ära mõtle enam meie üleastumistele:
vaata, me oleme teinud pattu
ja me oleme saanud ebapuhtaks
ja me oleme langenud kui leheke
ning meie üleastumised on kui tuul
meid ära pühkinud.
Sa oled peitnud oma palge me eest
ja oled meid purustanud
meie väärituse tõttu./ ja lase pilvil

Taevas, lase kastel langeda
/sadada õiglust
ja pilvil sadada õiglust.
Mul on janu, mul on janu, janu.“
Valu, valu,
sündinute ja sündimata jäänute valu.

Taevas, lase kastel langeda,
lase kastel langeda.
Suvine vihm /Summer Rain

on kirjutatud ansambli Vox Clamantis 10. sünnipäeva puhuks. Teose tekst on kompilatsioon, milles kandvaimat osa omab andvendi hümn Rorate caeli. Hümni refrääniline antifoon kõlab ladina keeles, versused aga inglise keeles. Osa tekstist olen kirjutanud ise, tsiteerides omakorda lakooniliselt Jeesust Johannese Evangeeliumist, kes ütleb:

“Sitio”, “Mul on janu”.

Janust piinatud Jeesusele ja tema sõnadele "Tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud”, mõeldes see lugu sündiski.

Teose esiettekanne toimus 24. novembril 2006 Baselis.