LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

And then in silence there with me be only You
Siis oled vaikusen mu ligi üksi Sina
eelmine järgmine


Muusika autor Toivo Tulev
Tõlge Toivo Tulev

Nanma niranya Mariame,
nanma niranya Mariame susti!
Nanma niranya Mariame,
nanma niranya Mariame, Mariame,
Kartav angayodkude.
Strigalil ang anugrahikapattavalagunnu.
Nanma niranya Mariame susti!

Del Verbo divino
La Virgen preñada
Viene de camino:
Si le dais posada.

Del Verbo divino
La Virgen preñada
Viene de camino.

Tu sei benedetta fra le donne / angayude udaratil falamaya
e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Iśo
anugrahikapattavanagunnu falamaya Iśo
anugrahikapattavanagunnu/ falamaya Iśo
anugrahikapattavanagunnu/ angayude udaratil falamaya
anugrahikapattavanagunnu

e benedetto è il frutto del tuo seno
e benedetto è il frutto del tuo seno
Iśo, Gesù, Gesù, Iśo, Gesù, Gesù, Iśo, Iśo, Gesù,
Iśo, Gesù, Iśo, Gesù, Gesù, Gesù,
Iśo, Iśo, Iśo, Iśo, Gesù, Gesù
e benedetto è il frutto del tuo seno/ falamaya
Gesù, falamaya Iśo, Gesù, Iśo

Del Verbo divino
La Virgen preñada
Viene de camino:
Si le dais posada.
Iśo, Iśo, Gesù, Gesù

Pariśutta Maria(me) Tampurante amme
paapikalaya ñangalkuveendi
ipoolum ñangalude maranasamayattum
Tampuranood apeśikaname/ Santa Maria
Madre di Dio
prega per noi peccatori
adesso e nell` ora della nostra morte.
Madre di Dio, prega per noi Gesù
adesso e nell` ora... Gesù... morte.

Gesù... viene de camino:
Si le dais posada.
Iśo, Iśo viene de camino /Iśo, Iśo,
Si le dais posada.

Gesù, Gesù, Gesù, Gesù,
Iśo, Gesù, Iśo, Iśo, Gesù, Gesù,
Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Iśo,
Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Iśo, Iśo,
Gesù, Gesù, Iśo, Gesù ,Gesù,
Gesù, Iśo, Gesù,
Gesù
Maarja täis armu,
ole tervitatud, Maarja, täis armu,
Maarja täis armu,
Maarja täis armu, Maarja,
Issand on Sinuga.
Õnnistatud oled Sa naiste seast.
Ole tervitatud Maarja täis armu!

Jumala Sõnast
Neitsi lapseootel
Tuleb mööda teed
Kui vaid annad talle varjualust.

Jumala Sõnast
Neitsi lapseootel
Tuleb mööda teed.

Õnnistatud oled Sa naiste seast/ Sinu ihu vili
ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus, Jeesus
õnnistatud vili Jeesus
õnnistatud/ vili Jeesus
õnnistatud/ Sinu ihu vili
õnnistatud

ja õnnistatud on Sinu ihu vili
ja õnnistatud on Sinu ihu vili
Jeesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus,
Jeesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus,
Jeesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus,
ja õnnistatud on Sinu ihu vili/ vili
Jeesus, vili Jeesus, Jeesus, Jeesus

Jumala Sõnast
Neitsi lapseootel
Tuleb mööda teed
Kui vaid annad talle varjualust.
Jeesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus

Püha Maarja, Jumala Ema,
meie patuste eest
nüüd ja meie surmatunnil
palu Jumalat/ Püha Maarja,
Jumala Ema,
palu meie patuste eest
nüüd ja meie surmatunnil.
Jumala Ema, palu meie eest Jeesust
nüüd ja meie... Jeesus... surmatunnil.

Jeesus... tuleb mööda teed
Kui vaid annad talle varjualust
Jeesus, Jeesus tuleb mööda teed/ Jeesus, Jeesus,
Kui vaid annad talle varjualust.

Jeesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus,
Jeesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus,
Jeesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus,
Jeesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus
Jeesus, Jeesus, Jeesus,Jeesus, Jeesus,
Jeesus, Jeesus, Jeesus,
Jeesus
Hail Mary, full of grace,
Hail Mary, full of grace!
Mary, full of grace,
Mary, full of grace, Mary,
the Lord is with thee.
Blessed art thou amongst women.
Hail Mary, full of grace!

The Virgin, weighed
with the Word of God
Comes down the road:
If only you’ll shelter her.

The Virgin, weighed
with the Word of God
Comes down the road.

Blessed art thou amongst women/ the fruit of thy womb
and blessed is the fruit of thy womb Jesus, Jesus
blessed fruit Jesus
blessed/ fruit Jesus
blessed/ the fruit of thy womb
blessed

and blessed is the fruit of thy womb
and blessed is the fruit of thy womb
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus,
and blessed is the fruit of thy womb/ the fruit
Jesus, the fruit Jesus, Jesus, Jesus

The Virgin, weighed
with the Word of God
Comes down the road:
If only you’ll shelter her.
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus

Holy Mary, Mother of God,
for us sinners
now and at the hour of our death
pray God/ Holy Mary,
Mother of God,
pray for us sinners,
now and at the hour of our death.
Mother of God, pray for us Jesus
now and at the hour... Jesus... of death.

Jesus... if only you’ll shelter her
If only you’ll shelter him
Jesus, Jesus comes down the road/ Jesus, Jesus,
If only you’ll shelter him.

Jesus, Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus
Jesus