LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Unter Zeiten
Aegade keskel
eelmine järgmine


Muusika autor Erik Bergman
Sõnade autor Christian Morgenstern
Tõlge Eda Jaanson
Teose kataloogi- või oopusenumber: op51b
Tervikteosest 4 Galgenlieder

Das Perfekt und das Imperfekt tranken Sekt,
sie haben getrunken.
Imperfekt, Perfekt, Futurum
Sie stiessen aufs Futurum an
(was man wohl gelten lassen kann).
Sie werden Sekt trinken,
sie werden getrunken haben.
Plusquamper und Exaktfutur blinzten nur
Imperfekt sie tranken Sekt
sie tranken Sekt tranken Sekt Sekt
Täisminevik ja lihtminevik
kord sekti jõid.

Ja tuleviku terviseks nad klaase kokku lõid
(mis iseenesest ju polegi nii imelik).


Enneminevik ja täppistulevik vaid pilgutasid silma.