LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Härlig är jorden
Maa on nii kaunis
The Land is so Beautiful
eelmine järgmine

Sileesia rahvaviis, originaaltekst taani keeles (Bernhard Severin Ingemann)
Sõnade autor Cecilia Bååth-Holmberg
Tõlge Johan Kõpp , Helen Põldmäe

1Härlig är jorden,
Härlig är Guds himmel,
Skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra riken på jorden
Gå vi till paradis med sång.

2. Tidevarv komma,
Tidevarv försvinna,
Släkten följa släktens gång.
Aldrig förstummas tonen från himlen
I själens glada pilgrimssång.

3. Änglar den sjöngo
Först för markens herdar.
Skönt från själ till själ det ljöd:
Människa, gläd dig, frälsarn är kommen,
Frid över jorden Herren bjöd.
1. Maa on nii kaunis,
kirgas kõrge taevas,
täis rõõmu usklike lootustee:
siit kaduvuse päevadest läbi
meid kannab taeva poole see.

2. Aastad ja ajastud
tulevad ja lähevad,
põlv järgneb põlvele lennates;
ei iial vaiki taevased helid
meid hellalt koju kutsudes.

3. Inglid kord laulsid
karjastele väljal.
Nüüd hingest hinge on kostmas laul:
"Rõõm, rahu teile! Päästja on tulnud!
Au kõrges olgu Jumalal!"
1. The land is so beautiful,
Bright and high the skies,
Full of joy is the road of hope for the faithful:
Through the days of doom
It carries us towards the Heavens.

2. Years and ages
are coming and going,
generation follows generation in a haste;
never the sounds of Heaven fall silent,
calling us home so gently.

3. The angels were once singing
to the shephards on the field.
Now from spirit onto other
A song is heard: “Joy and peace to all!
Savior has come! Glory to God in the highest!”