LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Христос раждается
Christ is Born
eelmine järgmine


Muusika autor Georgi Izvekov
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Песнь 1

Христос раждается, славите;
Христос с небес, срящите.
Христос на земли, возноситеся.
Пойте Господеви вся земля,
и веселием воспойте, людие,
яко прославися.

Песнь 6

Из утробы Иону младенца
изблева морский зверь, якова прият;
в Деву же всельшееся Слово,
и плоть приемшее, пройде сохраншее, нетленну.
Егоже бо не пострада истления,
рождшую сохрани неврежденну.

Песнь 8

Чуда преестественнаго росодательная
изобрази пещь образ:
не бо яже прият палит юныя:
яко ниже огнь Божества Девы,
в нюже вниде утробу.
Тем воспевающе воспоим:
Да благословит тварь вся Господа
и превозносит во вся веки.

Песнь 9

Таинство странное вижу преславное:
небо, вертеп; престол херувимский, Деву;
ясли, вместилище, в них же возлеже
невместимый Христос Бог,
Егоже воспевающе величаем.

Ode 1

Christ is born, glorify Him;
Christ comes from heaven, go to meet Him;
Christ is on earth, be exalted!
Sing to the Lord, all the earth,
and praise Him with gladness, O people,
for He has been glorified.

Ode 6

The sea monster cast forth Jonah
as it had received him, like a babe from the womb.
And when the Word came to dwell in the Virgin and was made flesh,
He came forth preserving her incorrupt,
for as He Himself was not subject to decay,
He kept His mother free from harm.

Ode 8

The furnace moist with dew was an image
prefiguring a wonder beyond nature,
for it did not burn the children whom it had received,
just as the Fire of Divinity
did not consume the Virgins womb when it entered it.
So let us raise the song;
Let all creation bless the Lord
and exalt Him throughout all ages!”

Ode 9

I behold a strange, most glorious mystery:
Heaventhe cave; the cherubic thronethe Virgin;
the mangerthe place where Christ lay,
the uncontainable God,
whom we magnify in song!