LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Intercession in Late October
Palve hilja oktoobris
eelmine järgmine


Muusika autor Morten Lauridsen
Sõnade autor Robert Graves
Tõlge Jaanus Kann
Tervikteosest Mid-Winter Songs

How hard the year dies:
No frost yet.
On drifts of yellow sand Midas reclines,
Fearless of moaning reed
Or sullen wave.
Firm and fragrant
Still the brambleberries.
On ivy-bloom butterflies wag.

Spare him a little longer, Crone,
For his clean hands
and love-submissive heart.
Kui raskelt aasta sureb:
veel pole härmatist.
Midas nõjatub kollase liiva triivile,
kartmata ägisevat roogu
või mossitavat lainet.
Endiselt lõhnavad
põldmarjad.
Luuderohuõites naljatavad liblikad.

Hoia teda veel veidi, Emake Loodus,
oma puhaste käte
ja armuväärse südame nimel.