LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

The Battle of Jericho
Jeeriko lahing
eelmine järgmine


Tõlge Jaanus Kann
Seadja Moses Hogan

Joshua fit the Battle of Jericho
And the walls came tumbalin' down.
Talk about your kings of Gideon;
Go on, talk about your men of Saul,
Yes, but none like good old Joshua
At the Battle Jericho. That morning...

Joshua fit the Battle of Jericho
And the walls came tumbalin' down.
Right up to the walls of Jericho,
He marched with spear in hand.
Go blow that ram-horn!” Joshua cried,
Because the battle am in my hand.”

God almighty, then the lamb, ram,
sheep Horns began to blow
And the trumpet began to sound.
Joshua commanded his children to shout
And the walls came tumbalin' down.
Oh Lord, you know
That Joshua fit the Battle of Jericho
And the walls came tumbling down.
Joosua võitles Jeeriko lahingus
ja müürid kukkusid kokku.
Võime rääkida Gideoni kuningatest,
võime rääkida Sauli meestest,
aga keegi pole selline kui vana hea
Joosua Jeeriko lahingus. Sel hommikul...

Joosua võitles Jeeriko lahingus
ja müürid kukkusid kokku.
Jeeriko müüride otsas
ta marssis, oda käes.
Puhuge sõjasarve,“ Joosua hüüdis,
sest see lahing on minu kätes.“

Kõikvõimas jumal, siis lamba, oina, talle
sarved hakkasid hüüdma
ja sõjapasun tegi häält.
Joosua käskis oma käsilastel hüüda
ja müürid kukkusid kokku.
Oh, Issand, sa tead,
et Joosua võitles Jeeriko lahingus
ja müürid kukkusid kokku.