LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Laudibus in sanctis
Kiitke kõikvõimsat
eelmine järgmine


Muusika autor William Byrd

Laudibus in sanctis Dominum
celebrate supremum: Firmamenta sonent
inclyta facta Dei.
Inclyta facta Dei cantate, sacraque potentis
Voce potestatem, saepe sonate manus.

Magnificum Domini cantet
tuba martia nomen:
Pieria Domino concelebrate lyra.
Laude Dei resonent resonantia tympana
summi, alta sacri resonent organa
laude Dei.

Hunc arguta canant tenui psalteria corda,
hunc agili laudet laeta chorea pede. Concava
divinas effundant cymbala laudes, Cymbala
dulcisona laude repleta Dei.
Omne quod aethereis in mundo
vescitur auris Halleluya canat tempus
in omne Deo.
Kiitke kõikvõimsat Jumalat
kiidulauluga: las Jumala teod kajavad kogu
taevalaotuses.
Laulge kiidulaule Jumala tegudele ning pühal
häälel kiitke tema vägeva käe kõikvõimsust!

Laske sõjapasunatel
tema auks kõlada:
kiitke Jumalat Pierian'i lüüraga.
Las trummid helisevad tema auks
ning ülevad orelid kõmisevad
tema ülistuseks.

Kiitke teda keelpillide lauluga,
kiitke teda välejalgse ja rõõmsa tantsuga. Las
õõnsad simblid ülistavad Jumala nime,
Jumala auks kõlagu magusad laulud.
Lase kõigel maailmas, mis paradiisist jõudu
ammutab, laulda Halleluuja igavesest ajast
igavesti.