LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Hosanna to the Son of David
Hoosianna Taaveti Pojale!
eelmine järgmine


Muusika autor Orlando Gibbons

Hosanna to the Son of David.
Blessed be he
that cometh in the name of the Lord.
Blessed be the King of Israel.
that cometh in the name of the Lord.
Blessed be the Kingdom
that cometh in the name of the Lord.
Peace in heaven,
and glory in the highest places.
Hosanna in the highest heavens.
Hoosianna Taaveti Pojale!
Õnnistatud olgu see,
kes tuleb Issanda nimel!
Õnnistatud olgu Iisraeli kuningas,
kes tuleb Issanda nimel!
Õnnistatud olgu kuningriik,
mis tuleb Issanda nimel!
Rahu taevas
ja kirkus kõrgustes!
Hoosianna kõrgustes!
Tekst: Matteus 21:9 ja Luukas 19:38