LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

“T’amo, mia vita” la mia cara vita
“Armastan sind, mu elu” mu kallis elu
eelmine järgmine


Muusika autor Claudio Monteverdi
Sõnade autor Giovanni Battista Guarini
Tõlge Toomas Siitan

Tamo, mia vitala mia cara vita
dolcemente mi dice, en questa sola
si soave parola
par che trasformi lietamente il core,
per farmene signore.
O voce di dolcezza, e di diletto!
Prendila tosto, Amore;
stampala nel mio petto.
Spiri solo per lei lanima mia;
Tamo, mia vitala mia vita sia.
Armastan sind, mu elumu kallis elu
ütleb mul nii õrnalt ja näib et selles ainsas,
nii sulnis ütlemises
rõõmsaks saab ta süda
kui seab ta endale mind isandaks.
Oo rõõmu, sulniduse hääl!
Sa sellest kähku haara, Amor,
see vermi minu südamesse.
Hingaku mu hing vaid temale,
etArmastan sind, mu eluoleks minu elu!