LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Veni creator spiritus
Tule, looja vaim
eelmine järgmine

13. saj Notre-Dame`i koolkond
Muusika autor Anonymus
Tõlge Janika Päll

Veni creator spiritus,
spiritus recreator,
tu dans, tu datus celitus,
tu donum, tu donator;
tu rex, tu digitus,
alens et alitus,
spirans et spiritus,
spiratus et spirator.

Tu septiformis gratie
dans septiforme donum,
virtutis septipharie
septem petitionum;
tu nix non defluens,
ignis non destruens,
pugil non metuens,
propinator sermonum.

Ergo accende sensibus
tu te lumen et flamen,
tu te inspira cordibus
qui es vite spiramen;
tu sol, tu radius,
mittens et nuntius,
persona tercius,
salva nos. Amen.
Looja vaim, nüüd tule sa,
oled vaimu taastaja;
sa taeva antud andjana,
küll oled kink, küll kinkija.
Sa sõrm, sa kuningas,
toidetu, toidad sa,
vaimuna hingad sa,
hingeõhk ja hingaja.

Seitsme armuhelduse
seitsme kingi andja sa,
seitsmekordse vooruse
seitsme palve viljana.
Ei sula sa lumena
tulena ei hävita,
kartmatu võitleja,
kõnede kinkija.

Nüüd meie meeli valgusta
kui hingeõhk ja valgus,
end südameisse läkita,
sa oled elu hingus.
Sa päike, päikse hiilgus,
sõnum ja teataja,
kolmainust ühena,
meid päästa ära sa. Aamen.