LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Angelus ad virginem
Ingel neitsi juurde
eelmine järgmine

14. saj Inglismaa
Muusika autor Anonymus
Tõlge Janika Päll

Angelus ad virginem
subintrans in conclave,
virginis formidinem
demulcens, inquitAve!
Ave regina virginum!
Cæli terræque Dominum
concipies et paries intacta
salutem hominum,
tu, porta cæli facta,
medela criminum.”

Quomodo conciperem
quæ virum non cognovi?
Qualiter infringerem
quod firma mente vovi?”
Spiritus Sancti gracia
perficiet hæc omnia.
Ne timeas sed gaudeas secura,
quod castimonia
manebit in te pura
Dei potencia.”

Ad hæc, virgo nobilis,
respondens, inquit ei,
Servula sum humilis
omnipotentis dei;
tibi, cælesti nuncio,
tanti secreti conscio,
consentiens et cupiens videre
factum quod audio,
parata sum parere
Dei consilio.”

Angelus disparuit
et statim puellaris
uterus intumuit
vi partus salutaris.
Qui, circumdatus, utero
novem mensium numero,
hinc exiit et iniit conflictum,
affigens humero
crucem qua dedit ictum
hosti mortifero.

Eya, mater domini,
quæ pacem reddidisti
angelis et homini
cum Christum genuisti,
tuum exora filium
ut se nobis propivium
exhibeat et deleat peccata,
præstans auxilium,
vita frui beata,
post exilium.
Ingel, neitsi juurde
kambrisse astudes
ja leevendades neitsi
hirmu, ütles: „Ole tervitatud!
Ole tervitatud, neitsite kuninganna!
Sa saad kandma oma üsas taeva ja maa
Issandat ning sünnitad puutumatuna
inimeste lunastaja,
sa oled tehtud taeva väravaks,
kuritööde ravitsejaks.”

Kuidas võiksin käima peale saada,
kui ma ei ole meest tundnud?
Kuidas saaksin murda tõotuse,
mille olen andnud kindlal meelel?”
Püha Vaimu armuvägi
viib kõik selle täide.
Ära karda, vaid tunne kindlana rõõmu,
sest karskus jääb
sinus puutumatuks
Jumala väevõimu tõttu.”

Selle peale vastates
ütles talle üllas neitsi:
Olen kõigeväelise
Jumala alandlik teenijanna.
Sinule, taevasele saadikule,
säärase saladuse kaasteadjale
kuuletudes ja ihates näha
teoks saamas seda, millest kuulen,
olen valmis alistuma
Jumala tahtmisele.”

Ingel kadus
ja kohe hakkas tütarlapse
üsk paisuma
lunastava lapse väest,
kes, olles üska suletud
üheksa kuu jooksul,
väljus siit ja astus katsumusse,
võttes oma õlale
risti, mille läbi andis hoobi
surmatoojale vaenlasele.

Oo, Issanda ema,
kes oled andnud tagasi rahu
inglitele ja inimesele,
kui sünnitasid Kristuse;
palu oma poega,
et ta ilmutaks end meile
armulisena ja kustutaks patud,
pakkudes abi,
õndsa elu nautimist
pärast pagendust.