LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Fletus et stridor dentium
Kaebed ja hammaste krigin
eelmine järgmine


Muusika autor Anonymus
Tõlge Janika Päll

Fletus et stridor dentium
inter turbas gencium
erit infinitus.
Nil valebunt rhetorice
artes nec sophistice
nec legis peritus.
Terra tremet mare fremet
ignis pluet sanguis fluet
super rivos foncium.
Sol nigrescit, dolor crescit,
leo rugit, homo fugit
in cavernas moncium.
Terre superficies
ardebit et materies
celi renovantur.
Corda patebunt nuda,
leo de tribu Juda
archana contemplantur.
Rubra veste spina teste
judicabunt separabunt
naciones gencium.
Nunc clamemus omnes rei:
Miserere, miserere,
miserere Filii Dei
miserator omnium.
Kaebed ja hammaste krigin
kesk paganate hulki
lõputa ootab ees.
Ei enam loe retoorika
kunstid, ei sofistika,
ei seaduse tundmine.
Vappub maa ja meri voogab,
sajab tuld ja veri voolab,
üle jõelätete.
Päike mustab, valu tõuseb,
lõvi möirgab, mees põgeneb
koobastesse mägedes.
Maapindki on hakkamas
lõõmama, taeva aine ka
otsemaid uueks saab.
Südamed on avali,
lõvi Juuda hõimustki
saladusi näha saab.
Purpurrõivais astelt hoidmas
kohut mõistvad, lahku löövad
paganate hõimusid.
Kohtualused, kõik hüüdkem,
Halasta meil, halasta meil,
halasta, Jumala poeg,
halastaja kõikidel.