LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

O lieber Herre Gott
Oh armas Issand Jumal
eelmine järgmine

Reformatsioonieelne advendipalve
Muusika autor Heinrich Schütz
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: SWV381
Tervikteosest Geistliche Chormusik

O lieber Herre Gott,
wecke uns auf, dass wir bereit sein
wenn dein Sohn kommt,
ihn mit Freuden zu empfahen
und dir mit reinem Herzen zu dienen
durch denselbigen deinen lieben Sohn
Jesum Christum unsern Herren, amen.
Oh armas Issand Jumal,
ärata meid üles, et me valmis oleksime
kui su poeg tuleb,
teda rõõmuga vastu võtma
ja sind puhta südamega teenima
sellesama su armsa poja
Jeesuse Kristuse, meie Issanda abil, aamen.