LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Das ist je gewisslich Wahr
Ustav on see sõna
eelmine järgmine


Muusika autor Heinrich Schütz
Tõlge Eesti Piibliselts
Teose kataloogi- või oopusenumber: SWV 388
Tervikteosest Geistliche Chormusik

Das ist je gewißlich wahr
und ein teuer wertes Wort,
daß Christus Jesus kommen ist in die Welt,
die Sünder selig zu machen,
unter welchen ich der fürnehmste bin.
Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren,
auf daß an mir fürnehmlich Jesus Christus
erzeigete alle Geduld zum Exempel denen,
die an ihn gläuben sollen zum ewigen Leben.
Gott, dem ewigen Könige, dem Unvergänglichen
und Unsichtbaren und allein Weisen,
sei Ehre und Preis in Ewigkeit!
Amen.
1. Timotheus 1, 15-17
Ustav on see sõna
ja väärib igati vastuvõtmist,
et Kristus Jeesus on tulnud maailma
päästma patuseid;
kelle seast esimene olen mina.
Kuid minu peale on halastatud seepärast,
et Kristus Jeesus saaks osutada kogu oma pikka meelt
kõigepealt mind eeskujuks tuues neile,
kes edaspidi hakkavad temasse uskuma ja pärivad igavese elu.
Igavesele Kuningale, surematule,
nähtamatule, ainsale Jumalale
olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti!
Aamen.
1 Tm 1, 15-17