LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Sydämeni laulu
Südame laul
eelmine järgmine


Muusika autor Einojuhani Rautavaara
Sõnade autor Aleksis Kivi
Tõlge Aivo Lõhmus
Tervikteosest Halavan himmeän alla

Tuonen lehto, öinen lehto!
Siellon hieno hietakehto,
Sinnepä lapseni saatan.

SieIl' on lapsen lysti olla,
Tuonen herran vaimolla
Kaitsea Tuonelan karjaa.
Siellon lapsen lysti olla,
Illan tullen tuuditella
Helmassa Tuonelan immen.

Onpa kullan lysti olla,
Kultakehdosskellahdella,
Kuullella kehräjälintuu.

Tuonen Viita, rauhan viita!
Kaukana on vaino, riita,
Kaukana kavala maailma.
Toone salu, öine salu!
Seal on kätki liivatalus,
Sinna ma lapsukse saadan.

Hea siis on mu maimul olla,
Toone vürsti vainudella.
Hoida seal Toonela karja.
Hea siis on mu maimul olla,
Õhtu sõudes hällitella
Toonela neitsi rüpessa.

Seal on armsal lõbus olla,
Kullast kätkis kiigutella,
Kuulata öösorri laulu.

Toone salu, rahu süli!
Kaugel on sealt vaen ja tüli,
Kaugel kurikaval maailm.