LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Sancta Maria, Mater Dei
Püha Maarja, Jumalaema
eelmine järgmine


Muusika autor Wolfgang Amadeus Mozart
Tõlge Ave Teesalu (Paesalu)
Teose kataloogi- või oopusenumber: KV273

Sancta Maria, Mater Dei,
ego omnia tibi debeo,
sed ab hac hora singulariter
me tuis servitiis devoveo
te patronam, te sospitatricem eligo.
Tuus honor et cultus aeternum cordi
fuerit,
quem ego nunquam deseram,
neque ab aliis mihi subditis
verbo factoque violari patiar.
Sancta Maria, tu pia
me pedibus tuis advolutum recipe,
in vita protege, in mortis discrimine
defende.
Amen.
Püha Maarja, Jumalaema,
võlgnen Sinule kõik,
kuid sellest tunnist peale iseäranis
end Sinu teenistusse pühendan,
Su valin kaitsjaks ja päästjaks.
Sinu au ja teenimine on mu südamele
olnud kallis alati,
ma eal ei loobu sellest iialgi ega luba
muul, mis on mu hooleks antud,
seda sõna ega teoga rikkuda.
Püha Maarja, Sina õrn, palves olen end Su
jalge ette heitnud, võta mind vastu,
toeta mind eluteel ja surma katsumuses
kaitse!
Aamen.