LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Hermanni aaria Что наша жизнь - игра
eelmine järgmine

Muusika autor Pjotr Tšaikovski
Sõnade autor Modest Tšaikovski , Pjotr Tšaikovski
Teose kataloogi- või oopusenumber: op68
Tervikteosest Пиковая дама

Что наша жизнь? Игра!
Добро и зло одни мечты!
Труд, честность, сказки для бабья!
Кто прав, кто счастлив здесь, друзья?
Сегодня ты, а завтра я!

Так бросьте же борьбу,
ловите миг удачи!
Пусть неудачник плачет,
пусть неудачник плачет,
кляня, кляня свою судьбу!

Что верно? Смерть одна!
Как берег моря суеты,
нам всем прибежище она.
Кто ж ей милей из нас, друзья?
Сегодня ты, а завтра я.

Так бросьте же борьбу,
ловите миг удачи!
Пусть неудачник плачет,
пусть неудачник плачет,
кляня свою судьбу!
Mis elu on? Vaid mäng!
Vaid unistus on halb ja hää!
Aus töö on naiste muinasjutt!
Kes on tõest õnnelik me seast?
Kui täna sa ja homme ma,

siis heitlust jätkem tõest,
vaid püüdkem õnnejuhust!
Las õnnevaene nutab,
las õnnevaene nutab!
Ja veel, las enda saatust neab!

Mis tõde on? Vaid surm!
Kui askelduste merirand
meil kõigil pelgupaigaks ta.
Kes tal on armsam meie seast?
Kui täna sa, ja homme ma!

Siis heitlust jätkem tõest,
vaid püüdkem õnnejuhust!
Las õnnevaene nutab,
las õnnevaene nutab
ja oma saatust neab!
Käsitsi kirjutatud noodirea pealne tõlge