LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Hermanni ariooso Я имени ее не знаю
eelmine järgmine

Muusika autor Pjotr Tšaikovski
Sõnade autor Modest Tšaikovski , Pjotr Tšaikovski
Teose kataloogi- või oopusenumber: op68
Tervikteosest Пиковая дама

Я имени ее не знаю
и не хочу узнать,
Земным названьем не желая
ее назвать...

Сравненья все перебирая,
не знаю, с кем сравнить...
любовь мою, блаженство рая,
хотел бы век хранить!

Но мысль ревнивая, что ею
другому обладать,
когда я след ноги не смею
ей целовать, меня томит...
Кляню себя, но страсть земную
напрасно я хочу унять,
и все хочу тогда обнять,
и все хочу мою святую тогда обнять!

Я имени ее не знаю
и не хочу узнать!
Mul seni teadmata ta nimi
ja'i taha teada ka...
Ja maisel nimel hüüda Teda
ei soovi ma...

Ehk kõikjal ma küll otsind võrdlust
kes tema sarnane...
mu armastus kui taeva õndsus
on püha minule!

Mul valus mõte vaid, et teine
võib minult võtta Ta!
Kui jalajälgi Temal mina
ei julge suudelda...
Ma ennast nean, kuid maiset kirge
ei suuda endas vaigista,
ent Teda siiski ihkan ma!
Kuid siiski oma kallist neidu ihkan ma!

Mul seni teadmata ta nimi
ja'i taha teada ka!
Käsitsi kirjutatud noodirea pealne tõlge