LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Unsere Väter
Meie esiisad


Muusika autor Johannes Brahms
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: op109
Tervikteosest Fest- und Gedenksprüche

Unsere Väter hofften auf dich;
Und da sie hofften,
halfst du ihnen aus.
Zu dir schrien sie und
wurden errettet,
sie hofften auf dich,
und wurden nicht zu Schanden.
(Psalm 22: 5-6)
Der Herr wird seinem Volk Kraft geben,
der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden.
(Psalm 29: 11)
Sinule lootsid meie esiisad,
ja et nad lootsid,
siis päästsid sa nad.
Nad kisendasid sinu poole
ja pääsesid,
sinule nad lootsid,
ega jäänud häbisse.
(Psalm 22: 5-6)
Issand annab jõudu oma rahvale,
Issand õnnistab oma rahvast rahuga.
(Psalm 29: 11)


Wo ist ein so herrlich Volk
Kas on teist suurt rahvast


Muusika autor Johannes Brahms
Tõlge August Annist
Teose kataloogi- või oopusenumber: op109
Tervikteosest Fest- und Gedenksprüche

Wo ist ein so herrlich Volk,
zu dem Götter also nahe sich tun
als der Herr, unser Gott,
so oft wie ihn anrufen?
Hüte dich nur und bewahre deine
Seele wohl,
daβ du nicht vergessest der Geschichte,
die deine Augen gesehen haben,
und daβ sie nicht aus deinem Herzen komme
alle dein Lebelang.
Und sollt deinen Kindern und
Kindeskindern
kund tun. Amen.

(V Mose 4: 7, 9)
Kas on teist suurt rahvast,
kellele jumalad on nii ähedal,
nagu Issand, meie Jumal,
iga kord kui me teda hüüame?
Ole ainult valvel ja hoia väga
oma hinge,
et sa ei unustaks neid asju,
mida su silmad on näinud,
ja et need ei lahkuks su südamest
kogu su eluaja.
Ja kuuluta neid oma lastele ja
Lastelastele.
Aamen.

(5. Moosese 4: 7, 9)