LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ich aber bin elend 
Aga mina olen vilets


Muusika autor Johannes Brahms
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: op110
Tervikteosest 3 Motetten

Ich aber bin elend, und mir ist wehe.
Herr, Herr, Gott,
barmherzig und gnädig und geduldig
und von großer Gnade und Treue,
der du beweisest Gnade in tausend Glied,
und vergibst Missetat, Übertretung und Sünde,
und vor welchem niemand unschuldig ist;
Gott, Herr Gott, deine Hilfe schütze mich!
Aga mina olen vilets ja täis valu.
Issand, Issand on halastaja
ja armuline Jumal,
pika meelega ja rikas heldusest ning tõest,
kes säilitab heldust tuhandeile,
annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu,
aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata;
Sinu abi, oh Jumal, kaitsku mind!
Tekst: Psalm 69, 30; 2. Moosese raamat 34, 6b 7a