LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Стихи пред Шестопсалмием № 1


Muusika autor Aleksandr Kastalski
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Tervikteosest Стихи пред Шестопсалмием

Слава в вышних Богу,
и на земли мир, в человецех благоволение.
Господи, устне мои отверзеши,
и уста моя возвестят хвалу Твою.

-Стихи пред Шестопсалмием
Au olgu Jumalale kõrges
ja maa peal rahu, inimestest heameel.
Issand, tee lahti mu huuled,
siis kuulutab mu suu Sinu kiitust.

-Salmid kuuspsalmiku eel