LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Am Scheideweg
Teelahkmel
Kolm satiiri


Muusika autor Arnold Schönberg
Sõnade autor Arnold Schönberg
Tõlge August Annist
Teose kataloogi- või oopusenumber: op28. Nr1
Tervikteosest 3 Satiren

Tonal oder atonal? Nun sag einmal,
in welchem Stall
in diesem Fall
die grössre Zahl,
dass man sich halten, halten kann
am sichern Wall,
nur kein Schade!
Tonaalne või atonaalne? Noh ütle mul,
kus on see tall,
kus juhul sel
on suurem hulk,
et ühte hoida, kinni hoida saaks
kus kindel vall,
ei mingit kahju!


Vielseitigkeit
Mitmekülgsus
Kolm satiiri


Muusika autor Arnold Schönberg
Sõnade autor Arnold Schönberg
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: op28. Nr2
Tervikteosest 3 Satiren

Ja wer tommerlt denn da?
Das ist ja der kleine Modernsky!
Hat sich ein Bubizopf schneiden lassen;
sieht ganz gut aus!
Wie echt falsches Haar!
Wie eine Perücke!
Ganz (wie sich ihn der kleine Modernsky
vorstellt),
ganz der Papa Bach!
Jah, kes seal siis klimberdab?
See on ju väike Modernsky!
On endale poisipatsi lõigata lasknud;
Näeb päris hea välja!
Kui ehtsalt võlts juus!
Nagu parukas!
Täiesti (nii nagu väike Modernsky teda endale
ette kujutab),
Täiesti papa Bach!


Der Neue Klassizismus
Uus klassitsism
Kolm satiiri


Muusika autor Arnold Schönberg
Sõnade autor Arnold Schönberg
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: op28. Nr3
Tervikteosest 3 Satiren

Nicht mehr romantisch bleib ich,
romantisch hass ich;
von morgen an schon schreib ich
nur reinstes Klasisch!
Dem kann die Macht der Zeiten
nichts mehr anhaben,
-Siehe Riemann!-
den Kunstgesetze leiten
nach dem Buchstaben.
Buchstaben, wenn man die kann!
Ich staun’, wie rasch die Wendung:
von heut auf morgen
besitzt man Formvollendung?
Kann man die borgen?
Nur borgen!
Die Hauptsache ist der Entschluss.
Doch der ist leich gefasst.
Die Technik macht manchem Verdruss,
drum wird sie gern gehasst.
Man lässt sie ganz einfach beiseiten,
Vollendung ist doch das Panier!
Sie zeitigt den Einfall beizeiten,
wenn auch nur auf dem Papier.
Klassische vollendung,
streng in jeder Wendung,
sie komm, woher sie mag,
danach ist nicht die Frag;
sie geh, wohin sie will:
das ist der neue Stil.
Ei enam romantiliseks jää ma,
romantilist vihkan ma;
juba homsest peale kirjutan ma
vaid puhast klassikat!
Sellest aja võim ei suuda
kinni võtta kusagilt,
-Vaata Riemanni!-
kunstiteadus juhib teda
ikka täht-tähelt.
Jah, kui tunneks neid tähti!
See pööre justkui nõidus:
kiirelt, vaevata
käes neil vormitäius?
Saab seda laenata?
Vaid laenata?
Põhiline on otsusele jõuda.
See kergelt tuleb.
Tehnika teeb mõnelegi tuska,
ja vihale ajab.
Parem jätta lihtsalt kõrvale see,
täius seisab ju loosungil!
See laseb õigeaegselt küpseda ideel,
mis sest et ainult paberil.
Klassikaline täius,
range igas järgus,
see tuleb parasjagu kust,
ah milles küsimus;
ja läheb, kuhu juhus viib:
nii ongi uus meil stiil.