LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Unentrinnbar
Möödapääsmatu
Palad (4)


Muusika autor Arnold Schönberg
Sõnade autor Arnold Schönberg
Tõlge August Annist
Teose kataloogi- või oopusenumber: op27
Tervikteosest 4 Stücke

Tapfere sind solche, die taten vollbringen,
an die ihr Mut nicht heranreicht.

Sie besitzen nur die Kraft, den Auftrag zu konzipieren
und den Charakter, ihn nicht abweisen zu können.

War ein Gott noch so ungnädig, ihnen Erkenntnis ihrer
Lage zu gewähren,
dann sind sie nicht zu beneiden.

Und darum werden sie beneidet!
Vaprad on need, kes tegusid teevad,
milleni julgus ei küündi.

Neil on vaid jõudu ülesannet kavandada
ja loomus, mis ei lase neil sellest keelduda.

Kui mõni jumal armutu neid ka sellest
olukorrast teavitanud,
siis pole neid küll vaja kadestada.

Aga sellepärast neid just kadestatakse!


Der Wunsch des Liebhabers
Armastaja soov
Palad (4)


Muusika autor Arnold Schönberg
Sõnade autor Hans Bethge
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: op27
Tervikteosest 4 Stücke

Süsses Mondlicht auf dem Pflaumenbäumen
in der lauen Nacht, schenk meinem Mädchen
holde Liebesträume in den Schlaf;
Mach, dass sie von mir träumt, dass von heisser
Sehnsucht sie nach mir ergriffen wird,
dass sie mich von ferne sieht und lauten
Herzens auf mich zueilt, mich zu küssen!
Doch sie wird mich nicht erreichen können,
immer ferner werd ich ihr entschwinden,
und so wird sie weinen, und noch wildre,
heissre Sehnsucht wird ihr Herz durchziehn.
Morgen in der frühe aber wird sie
schnell wie eine Hindin zu mir eilen,
dass sie mich leibhaftig in die Arme
nehmen kann. Ich werd es an dem Feuer
ihrer Küsse wohl erkenen können,
ob du ihr die Träume, die ich wünsche,
wirklich in den Schlaf geschüttelt hast,-
süsses Mondlicht auf dem Pflaumenbäumen!
Magus valgus aias ploomipuudel
lahkel ööl, sa kalla minu tüdrukule
unne armulembust palavat;
Tee nii, et und näeks minust, et teda
valdaks kuum igatsus mu järele,
et näeks mind kaugelt ta ning tõttaks
mind suudlema siis südame põksumas!
Kuid siiski minuni ei jõua eales,
ma ikka kaugemale põgenen ta eest,
ta nutma puhkeb ja veel palavamalt
ta sees lööb igatsusetuli lõkkele.
Homme varakult ta aga ruttab
mu poole kiirelt nagu hirveke,
et ilmsi saaks mind oma käte
vahel hoida. On tema kallistuste tuli
see, mis mulle teada annab,
kas unenäod, mis talle soovisin,
sa oled tõesti tema unne puistand,-
magus valgus aias ploomipuudel!
Tekst: Hans Bethge “Hiina flööt”,
Hung-So-Fan ainetel