LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Seid Barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist
Olge armulised, nagu teie Isa on armuline


Muusika autor Heinrich Schütz
Tõlge Eesti Piibliselts
Teose kataloogi- või oopusenumber: SWV409
Tervikteosest Symphoniae Sacrae III

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet.
Vergebet, so wird euch vergeben.
Gebet, so wird euch gegeben.
Ein voll, gedruckt, gerüttelt und überfließend Maß
wird man in euren Schoß geben,
denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messet,
wird man euch wieder messen.
Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen?
Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen?
Der Jünger ist nicht über seinen Meister;
wenn der Jünger ist wie sein Meister, so ist er vollkommen.
Was siehest du aber einen Splitter in deines Bruders Auge,
und des Balkens in deinem Auge wirst du nicht gewahr?
Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder:
Halt stille, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen,
Und du siehest selbst nicht den Balken in deinem Auge?
Du Heuchler, zeuch zuvor den Balken aus deinem Auge, und dann
siehe zu, daß du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehest!
Olge armulised, nagu teie Isa on armuline!
Ärge mõistke kohut, ja ka teie üle ei mõisteta kohut!
Andke andeks, ja teile antakse andeks!
Andke, ja teile antakse -
hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt
antakse teie rüppe,
sest selle mõõduga, millega teie mõõdate,
mõõdetakse teile tagasi.
Ega pime suuda pimedat juhtida teel?
Eks nad mõlemad kuku auku?
Ei ole jünger õpetajast üle,
aga iga koolitatu on samasugune nagu ta õpetaja.
Aga miks sa näed pindu oma venna silmas,
palki iseenese silmas aga ei märka?
Kuidas sa võid oma vennale öelda:
Vend, lase ma tõmban välja pinnu, mis on su silmas!
ja ise ei näe palki oma silmas?
Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast, siis
sa näed tõmmata välja pindu, mis on su venna silmas!


Wo der Herr nicht das Haus bauet
Kui Issand ei ehita koda


Muusika autor Heinrich Schütz
Tõlge Eesti Piibliselts
Teose kataloogi- või oopusenumber: SWV400
Tervikteosest Symphoniae Sacrae III

Wo der Herr nicht das Haus bauet,
so arbeiten umsonst, die daran bauen.
Wo der Herr nicht die Stadt behütet,
so wachet der Wächter umsonst.
Es ist umsonst, daß ihr früh aufstehet und hernach lange sitzet
und esset euer Brot mit Sorgen.
Denn seinen Freunden gibt er's schlafend.

Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herren
und Leibesfrucht ist ein Geschenk.
Wie die Pfeile in der Hand eines Starken,
also geraten die jungen Knaben.
Wohl dem, der seinen Köcher derselben voll hat!
Sie werden nicht zuschanden,
wenn sie mit ihren Feinden handeln im Tor.
Kui Issand ei ehita koda,
tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga.
Kui Issand ei hoia linna,
siis valvab valvur ilmaaegu.
Ilmaaegu te tõusete vara üles, istute hilja ülal
ning sööte leiba raske vaevaga.
Nii see on: Issand annab oma armsatele unes!

Vaata, lapsed on pärisosa Issandalt,
ihusugu on tasu temalt.
Otsekui nooled sangari käes,
nõnda on noorpõlve pojad.
Õnnis on mees, kes oma nooletupe nendega on täitnud.
Ei jää nad häbisse,
kui nad vaenlastega kõnelevad väravas.


Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen
Külvaja läks välja oma seemet külvama


Muusika autor Heinrich Schütz
Tõlge Eesti Piibliselts
Teose kataloogi- või oopusenumber: SWV408
Tervikteosest Symphoniae Sacrae III

Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen.
Und indem er säte, fiel etliches an den Weg und ward zertreten
und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf.
Wer Ohren hat zu hören, der höre!
Und etliches fiel auf den Fels; und da es aufging, verdorrete es,
darum daß es nicht Saft hatte.
Wer Ohren hat zu hören, der höre!
Und etliches fiel mitten unter die Dornen,
und die Dornen gingen mit auf und erstickten es.
Wer Ohren hat zu hören, der höre!
Und etliches fiel auf ein gut' Land;
und es ging auf und trug hundertfältige Frucht.
Wer Ohren hat zu hören, der höre!
Külvaja läks välja oma seemet külvama.
Ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning tallati ära
ja taeva linnud nokkisid selle.
Kel kõrvad on kuulda, kuulgu!
Ja osa kukkus kaljule, ja see kuivas tärgates,
sest sel ei olnud niiskust.
Kel kõrvad on kuulda, kuulgu!
Ja osa kukkus ohakate keskele,
ja samal ajal tärganud ohakad lämmatasid selle.
Kel kõrvad on kuulda, kuulgu!
Ja osa kukkus heasse mulda,
ja kui see tärkas, kandis see sajakordselt vilja.
Kel kõrvad on kuulda, kuulgu!