LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Psalm 137 An den Wassern zu Babel
Psalm 137 Paabeli jõgede kaldail


Muusika autor Heinrich Schütz
Tõlge Eesti Piibliselts
Teose kataloogi- või oopusenumber: SWV37
Tervikteosest Psalmen Davids

An den Wassern zu Babel saßen wir und weineten,
wann wir an Zion gedachten.
Unsre Harfen hingen wir an die Weiden, die drinnen sind,
denn daselbst hießen uns singen, die uns gefangen hielten,
und in unserm Heulen fröhlich sein:
"Lieber singet uns ein Lied von Zion!"
Wie sollten wie des Herren Lied singen in fremden Landen?
Vergeß ich dein, Jerusalem, so werde meiner Rechten vergessen.
Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben,
wo ich dein nicht gedenke,
wo ich nicht laß Jerusalem mein höchste Freude sein.

Herr, gedenke der Kinder Edom
am Tage Jerusalem, die da sagten:
"Rein ab, rein ab bis auf ihren Boden."
Du verstörete Tochter Babel, wohl dem,
der dir vergelte, wie du uns getan hast.
Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmet
und zerschmettert sie an dem Stein.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und auch dem Heiligen Geiste,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Paabeli jõgede kaldail, seal me istusime ja nutsime,
kui mõtlesime Siionile.
Remmelgate otsa, mis seal olid, me riputasime oma kandled,
sest seal küsisid meilt meie vangiviijad laulu sõnu
ja meie piinajad rõõmulaule:
Laulge meile Siioni laule!”
Kuidas me võime laulda Issanda laulu võõral pinnal?
Kui ma sind unustan, Jeruusalemm, siis ununegu mu parem käsi!
Jäägu mu keel kinni suulae külge,
kui ma sinule ei mõtleks,
kui ma ei paneks Jeruusalemma oma ülemaks rõõmuks!

Tuleta meelde, Issand, Jeruusalemma hukatuse päeva
Edomi laste vastu, kes ütlesid:
Kiskuge maha, kiskuge alusmüürini maha, mis on temas!”
Paabeli tütar, sa laastatav! Õnnis on see,
kes sulle tasub sedamööda, kuidas sa meile oled teinud.
Õnnis on see, kes võtab su väikesed lapsed
ja rabab nad vastu kaljut.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb
igavesest ajast igavesti. Aamen