LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Данте 
Dante


Muusika autor John Tavener
Sõnade autor Anna Ahmatova
Tervikteosest Akhmatova Songs

I
Он и после смерти не вернулся
в старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,
этому я эту песнь пою.
Он из ада ей послал проклятье
и в раю не мог ее забыть.

Ka pärast surma ei tulnud ta
oma vanasse Firenzesse tagasi.
Ta ei heitnud pilkugi tagasi,
talle laulangi selle laulu.
Põrgust saatis ta talle needust,
ega suutnud teda paradiisis unustada.


Пушкин и Лермонтов
Puškin ja Lermontov


Muusika autor John Tavener
Sõnade autor Anna Ahmatova
Tervikteosest Akhmatova Songs

II
Здесь Пушкина изгнанье началось
и Лермонтова кончилось изгнанье.
Здесь горных трав легко благоуханье,
и только раз мне видеть удалось
у озера, в густой тени чинары,
в тот предвечерний и жестокий час –
сияние неутоленных глаз
бессмертного любовника Тамары.

Siin algas Puškini pagendus
ja lõppes Lermontovi oma.
Siin lõhnavad hõrgult mägitaimed,
ja ainult viivuks sain ma näha
järve ääres, plaatani varjus
sel õhtueelsel julmal tunnil
Tamara surematu armsama
silmade igatsevat sära.


Борис Пастернак
Boriss Pasternak


Muusika autor John Tavener
Sõnade autor Anna Ahmatova
Tervikteosest Akhmatova Songs

III
Он награжден каким-то вечным детством,
той щедростью и зоркостью светил,
и вся земля была его наследством,
а он ее со всеми разделил.


Ta oli justkui igavene nooruk,
kellest õhkus heldust ja teravapilgulisust,
ta oli saanud päranduseks kogu maa,
kuid ta jagas seda kõigi teistega.


Двустишие
Kaksikvärss


Muusika autor John Tavener
Sõnade autor Anna Ahmatova
Tervikteosest Akhmatova Songs

IV
От других мне хвала – что зола.
От тебя и хула – похвала.

Teiste kiitus ei lähe mulle põrmugi korda.
Aga ka sinu laitus on mulle kui kiitus.


Муза
Muusa


Muusika autor John Tavener
Sõnade autor Anna Ahmatova
Tervikteosest Akhmatova Songs

V
Когда я ночью жду ее прихода,
жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
пред милой гостьей с дудочкой в руке.
И вот вошла. Откинув покрывало,
внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: “Ты ль Данту диктовала
страницы Ада?” Отвечает: “Я!”

Kui ootan öösel, et ta tuleks,
tundub elu rippuvat juuksekarva küljes.
Mis tähtsust austusel, noorusel või vabadusel,
kui saabub armas külaline, vilespill käes.
Ta tuli sisse. Heitis endalt loori
ja vaatas mind tähelepanelikult.
Ma küsin: “Kas sina ütlesid Dantele ette
leheküljedPõrgust”?” Ta vastab: “Mina!”


Смерть
Surm


Muusika autor John Tavener
Sõnade autor Anna Ahmatova
Tervikteosest Akhmatova Songs

VI
1.
Я была на краю чего-то,
чему верного нет названья...
Зазывающая дремота,
от себя самой ускользание...

2.
А я уже стою на подступах к чему-то,
что достается всем, но разною ценой...
На этом корабле есть для меня каюта
и ветер в парусах – и страшная минута
прощания с моей родной страной.

1.
Ma olin millegi äärel,
millel polegi õiget nime...
Uinutav tardumus,
mis libiseb iseendal käest...

2.
Juba seisangi ma millegi lävel,
mis saab kõikidele osaks, kuid erineva hinnaga...
Sel laeval on minu jaoks kajut
ja tuul juba purjedeskäes on hirmus hetk,
mil jätan kalli kodumaaga hüvasti.