LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Come unto These Yellow Sands
Tulge, siin, kus kuldne liiv

Tekst Shakespeare'i näidendist "The Tempest"
Muusika autor Frank Martin
Sõnade autor William Shakespeare
Tõlge Jaan Kross
Tervikteosest Ariel

(Act 1, sc.2)
Come unto these yellow sands,
And then take hands;
Courtsied when you have and kissd, -
The wild waves whist
Foot it featly here and there,
And, sweet sprites, the burden bear.
Hark, hark !
(Bow-wow !)
The watch-dogs bark.
(Bow-wow !)
Hark, hark, I hear
The strain of strutting Chanticleer
Cry, “ cock-a-diddle-dow ”.
(I vaatus, 2. stseen)
Tulge, siin, kus kuldne liiv,
käest hoidke viiv:
niks ja suudlus, nii kuis mood,
teeb vaikseks vood.
Siia samm ja sinna samm,
laul lõbusam
kostku haldjailt armsal moel.
Vau! Vau!
Ju haugub koer:
Vau! Vau!
Ja kannul käib vau-vaul
kõrk kikkalaul.
Kikerikii!


Full Fathom Five
Vees, viis sülda sügaval

Tekst Shakespeare'i näidendist "The Tempest"
Muusika autor Frank Martin
Sõnade autor William Shakespeare
Tõlge Jaan Kross
Tervikteosest Ariel

(Act 1, sc.2)
Full fathom five thy father lies.
Of his bones are coral made ;
Those are pearls that were his eyes ;
Nothing of him that doth fade
But doth suffer a sea-change
Into something rich and strange.
Sea-nymphs hourly ring his knell :
(Ding-dong).
Hark, now I hear them.
(Ding-dong, bell).
(I vaatus, 2. stseen)
Vees, viis sülda sügaval,
su isa luudest saab korall.
Silmad saavad pärleiks tal.
Suur meremuutus teeb seal all
kõigest tema hävivast
hinnalist ja haruldast.
Näkkidel ta auks lööb kell.
Pimm-pumm.
Kauge helin, õrn ja hell.
Pimm-pumm, kell.


Before You Can Say
Hingata ei jõua rind

Tekst Shakespeare'i näidendist
Muusika autor Frank Martin
Sõnade autor William Shakespeare
Tõlge Jaan Kross
Tervikteosest Ariel

(Act 4, sc.1)
Before you can say, “ ComeandGo ”,
And breath twice, and cry, “ So, so ”,
Each one tripping on his toe,
Will be here with mop and mow,
Do you love me, master ? No ?
(IV vaatus, 1. stseen)
Hingata ei jõua rind
kahte korda sul, kui ind,
mis meid teenima veab sind,
teeb, et iga vaim kui lind
viuh! On siin! Kas hindad mind?


You Are Three Men of Sin
Te olete kolm patust

Tekst Shakespeare'i näidendist "The Tempest"
Muusika autor Frank Martin
Sõnade autor William Shakespeare
Tõlge Jaan Kross
Tervikteosest Ariel

(Act 3, sc,3)
You are three men of sin, whom destiny
That hath to instrument this lower world
And what is int, - the never surfeited sea
Hath caused to belch up you, and on this island
Where man doth not inhabit, youmongst men
Being most unfit to live. I have made you mad,
And even with suchlike valour men hang and drown
Their proper selves. You fools ! I and my fellows
Are ministers of fate. The elements
Of whom your swords are tempered may as well
Wound the loud winds, or with bemocked at stabs
Kill the still-closing waters, as diminish
One dowl thats in my plume. My fellow ministers
Are like invulnerable, if you could hurt,
Your swords are now to massy for your strengths
And will not be uplifted. But remember,
For thats my business to you, that you three
From Milan did supplant good Prospero ;
Exposed unto the sea, which hath requit it,
Him and his innocent child for which foul deed,
The powers, delaying, not forgetting, have
Incensed the seas and shores, yea, all the creatures,
Against your peace. Thee of thy son, Alonso,
They have bereft, and do pronounce by me
Lingring perditionworse than any death
Can be at onceshall step by step attend
You and your ways ; whose wraths to gard you from
Which here in this most desolate isle else falls
Upon your headsis nothing but hearts sorrow
And a clear life ensuing.
(III vaatus, 3. stseen)
Te olete kolm patust, keda saatus,
kel tööriistaks on käes see maine ilm
ja mis siin leidub, igiaplal merel
suust käskis süljata just siia saarde,
kus inimesi pole: nende seas
te elama ei kõlba. Teen teid hulluks:
siis kanged ollakse end uputama ja pooma.
Narrid! Mina ja mu vennad -
me saatust teenime. Need ained,
millest te mõõgad taotud, sama hästi võivad
tuult haavata või nõrgast torkest tappa
taasühinevat vett, kui kitkuda
üht udet minu tiivust. Haavamatud
on ka mu teenrid. Kui te katset teeks, -
te jõule on te mõõgad nüüd liig rasked
ja nad ei tõuseks. Aga teadke üht,
see on mu sõnum: teie kolm Milaanost
hea Prospero koos süütu lapsega
kord välja heitsite vee meelevalda,
kes maksab kätte nüüd; ning selle teo eest
võim , kes küll viivitab, kuid meeles peab,
on õhutand vood, rannad, loomad, kõik
te rahu vastu. Sult, Alonso, võttis
ta poja; ning mul teile kuulutada
on aeglast hukku, hullemat, kui iial
on kiire surm: samm-sammult seirab see
te teel teid, ning ta raevu käest, mis hukkab
sel süngel saarel muidu teid, ei päästa
nüüd miski muu kui kahetsusepiin
ja puhas elu.


Where the Bee Sucks
Seal, kus imeb mesilind

Tekst Shakespeare'i näidendist
Muusika autor Frank Martin
Sõnade autor William Shakespeare
Tõlge Jaan Kross
Tervikteosest Ariel

(Act 5, sc.1)
Where the bee sucks, there sucks I :
In a cowslips bell I lie ;
There I couch when owls do cry,
On the bats back I do fly
After summer merrily.
Merrily, merrily shall I live.
(V vaatus, 1. stseen)
Seal, kus imeb mesilind, imemas võib leida mind.
Nurmenukus on mu häll,
tukun seal, kui huikab päll,
ning nahkhiire-sadulas
kaon, kui suvi kadumas.
Rõõmsasti elan nüüd õites, mis reas
ripuvad okste all lehtede seas.