LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Nulla in mundo pax sincera
Maailmas pole siirast rahu


Muusika autor Antonio Vivaldi
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: RV630
Tervikteosest Nulla in mundo pax sincera

Nulla in mundo pax sincera
Sine felle, pura et vera
Dulcis Jesu, est in te.

Inter poena et tormenta
Vivit anima contenta
Casti amoris sola spe.
Maailmas pole siirast rahu
kibeduseta, puhast ja tõelist,
nagu on sinus, armas Jeesus.

Karistuses ja piinas
elab üksnes unistustes
puhta armastuse poole püüdlev hing.